Index < >

Quẳng gánh lo đi & Vui sống!

Mặc dù bắt đầu ngâm cứu quyển này lâu rồi nhưng đến hôm nay mới hoàn thành nó! Thực tế là bây giờ cũng không nhớ hết những quy tắc làm thế nào để "quẳng gánh lo" nhưng tự nhận thấy là gần đây không thấy lo lắng gì hết ^_^ Tóm lược lại thì có những vấn đề sau:
Điều cuối cùng đó là bạn sẽ phải quyết định 2 việc quan trọng nhất đời bạn, nó có thể thay đổi hẳn tương lai của bạn và ảnh hưởng sâu xa tới hạnh phúc, tiền của, sức khỏe của bạn, nói tóm lại, có thể làm cho bạn sung sướng hay khốn đốn:
  1. Bạn kiếm ăn bằng cách nào? Lựa chọn đúng công việc mình yêu thích sẽ giúp ta chú tâm làm việc hơn, giành được thành công trong cuộc sống.
  2. Bạn sẽ lựa chọn người thế nào làm bạn trăm năm? Lựa chọn sai lầm có thể dẫn đến đau khổ cả cuộc đời! (Nghe to tát thế nhỉ +_+)
Để hiểu kĩ hơn mời cả nhà ra hiệu sách mua quyển "Quẳng gánh lo đi & Vui sống" - Dale Carnegie. Chúc mọi người sẽ luôn "vui sống" ^_^

Link tới entry trên blog của tớ
Index < >